Network Menu

SWEA i korthet

Världsvid vänskap

SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor, som är eller har varit bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.

SWEAs internationella nätverk blir allt viktigare som en betydelsefull resurs för det svenska näringslivet utomlands.

SWEA är idag en av de största Sverigefrämjande ideella organisationerna, vars mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden till främmande länder.

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier.

SWEA har cirka 7 000 svensktalande medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i ett 30-tal länder på fem kontinenter.

Föreningen grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Hon har belönats med två kungamedaljer för sina insatser i SWEA samt erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995 och Årets Svensk-Amerikan 2006.

Prinsessan Christina, fru Magnuson, är SWEAs hedersordförande.

SWEA Internationals ordförande sedan 2016 är Christina Hallmert.