Network Menu

Styrelsen för 2019

Alla i styrelsen nås via epost:

swea.lissabon.portugal(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com respektive swea.algarve.portugal(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Styrelsen 2019

Ordförande: Marie Ahlberg

Styrelsen 2019

Vice ordförande och medlemsansvarig: Kerstin Amnell

Styrelsen 2019

Sekreterare: Ann-Louise Holtmo

Styrelsen 2019

Kassör: Gunilla Mendes de Souza

Styrelsen 2019

Ledamot och webbansvarig: Ulrika von Wachenfelt

Styrelsen 2019

Programgruppsansvarig: Maria Ekström

Styrelsen 2019

Ledamot och webbansvarig Algarve: Gun Persson

Styrelsen 2019

Ledamot och medlemsansvarig Algarve: Marie-Louise Dagrup Strand

Styrelsen 2019

Ledamot och kassör Algarve: Ann Jonsson

Suppleanter:

Styrelsen 2019

Suppleant Lissabon: Karin Bernadotte

Styrelsen 2019

Suppleant Algarve: Lena Hammar

Styrelsen 2019

Suppleant Algarve: Britta Hesse

Styrelsen 2019

Suppleant Algarve: Amie Joelsson

Styrelsen 2019

Suppleant Lissabon: Lilian Waldenström

Styrelsen 2019

Suppleant Lissabon: Louise Wennberg

**********************************

Revisor: Eva Agmén

Revisors suppleant/assistent: Maya Axelsson

**********************************

Valberedning: Mita Zell, sammankallande, samt från

Lissabon: Kerstin Amnell, Annika Hietala

Algarve: Barbro Falke Almgren, Barbro Holgersson

**********************************

Ansvarig för våra Facebooksidor:

Lissabon: Annika Hietala

Algarve: Gun Persson

_________________________________________________________________________________________________