Network Menu

Styrelsen för 2018

Alla i styrelsen nås via epost: swea.lissabon.portugal(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Ordförande: Marie Ahlberg

Ordförande 2018

 

Vice ordförande och webbansvarig: Ulrika von Wachenfelt

Styrelsen 2018

 

Sekreterare: Birgitta Benthede

Styrelsen 2018

 

Kassör: Gunilla Mendes

Styrelsen 2018

 

Medlemsansvarig: Kerstin Amnell

Styrelsen 2018

 

Programgruppsansvarig: Britta Ternheim

Styrelsen 2018

 

PR- och sponsoransvarig: Anna Calissendorff

Styrelsen 2018

 

Ledamöter:

Barbro Holgersson, Algarve

Styrelsen 2018

Kickie Hagelborg, Algarve

 

Styrelsen 2018

Marie-Louise Dagrup Strand, Algarve

 

Styrelsen 2018

Suppleanter Algarve: Barbro Falke Almgren, Yvonne Lundberg, Gun Persson

Styrelsen 2018
Styrelsen 2018
Styrelsen 2018

 

Suppleanter Lissabon: Pia Levander Tobieson, Margareta Ekvall

Styrelsen 2018
Styrelsen 2018

 

Revisor: Eva Agmén

Revisorsassistent: Maya Axelsson

 

Valberedning: Mita Zell (sammankallande), Barbro Falke Almgren och Kerstin Amnell

_____________________________________________________________________________________________________________________