Network Menu

Stående programaktiviteter – Lissabon

SWEA-kaffe första onsdagen i månaden kl. 11:00

Alla ska känna sig mycket hjärtligt välkomna!
Vi försöker till varje gång bjuda in någon gäst, som har något spännande eller intressant att berätta.
Tid och plats meddelas under Aktiviteter/ Kommande aktiviteter, där du anmäler dig cirka 1 ½ vecka innan kaffet.

OBS! Anmälan krävs!

SWEA-aktivitet den 3:e veckan i månaden

Vi besöker någon intressant plats, sevärdhet el museum, ev med lunch/middag i anslutning.
Tid och plats meddelas under Aktiviteter/ Kommande aktiviteter. Programgruppen skickar ut inbjudan med e-post i god tid innan med länk där du anmäler dig.

OBS! Anmälan krävs!

_________________________________________________________________________________________________________________________________