Network Menu

Kommande aktiviteter – Lissabon

Här kan Du läsa om våra kommande / planerade aktiviteter. Dubbelklicka på den aktivitet Du vill ha mer information om.

Viktigt att veta: SWEA har ingen gruppförsäkring för gemensamma aktiviteter, som utflykter, vandringar och resor. Tänk på att var och en ansvarar för att vara rätt försäkrad. Såväl rese- som olycksfallsskydd.

Under INTRESSEGRUPPER till höger på blå bandet ovan finner Du våra olika grupper med sina egna, ofta återkommande, träffar och aktiviteter. Anmäl dig direkt till respektive kontaktperson! Alla nya är varmt välkomna!