Network Menu

Förnya medlemskap

Nytt år, ny medlemsavgift, och nytt godkännande!

Detta gäller endast för dig som under föregående år var medlem i SWEA Portugal.

Enligt nya EU direktiv måste vi be dig godkänna SWEAs bild- och sekretesspolicy. Samtidigt har du möjlighet att uppdatera din adress, mobilnummer mm. Mer info om SWEAs sekretesspolicy finns på hemsidan.

Klicka på länken nedan för förnyelseblanketten.

Länk till blanketten