Network Menu

Flytta ut – flytta hem

SWEA International har flera bra hemsidor att ta del av vid flytt hem eller ut. Gå gärna in på Internationals SWEA Guiden för ännu mer information:

http://sweaguiden.swea.org

Här finns två checklistor för ut- respektive hemflytt:

http://sweaguiden.swea.org/checklistor/

Här finns information om pensioner:

http://sweaguiden.swea.org/pensioner/

I båda dessa ämnen finns också mycket att hämta på Svenskar i Världens (SVIV) hemsida och chatforum:

www.sviv.se