Network Menu

SWEA-mingel på Belmar Hotel, Lagos

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2019-01-08
17:00 – 19:00


Välkommen till SWEAs mingelträff på Belmar Hotel i Lagos!

Plats: Belmar Spa & Beach Resort, Estrada de Porto de Mós, Lagos

Tid: 16:00 – 18:00

Styrgruppen

____________________________________________________________________________________