Network Menu

Portugal – från medeltid till framtid

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2019-03-21
14:00 – 17:00


Helene Källström Valle ger oss en djupare inblick i Portugals spännande historia.Föredrag nutidshistoria

Vi träffas i en mindre grupp, kan ställa frågor och bena ut tillsammans.

Datum: 21 mars

Tid: 13:00 – 16:00, med paus för kaffe

Plats: Hotel Londres – konferensrummet en trappa upp

Antal: 25 pers

Anmälan via e-post som skickas ut 12 mars kl 15:00.

Kostnad anges i utskicket.

Välkommen!

Programgruppen

________________________________________________________________________________________