Network Menu

Introduktionsträff 5-2019 för nya medlemmar

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2019-11-11
17:30 – 20:00


Introduktionsträff för nya medlemmar!

Vi välkomnar alla nya medlemmar till höstens andra introduktionsträff! Syftet med träffarna är att nya medlemmar ska få möjlighet att träffa andra i samma situation, få matnyttig information och kunna ställa frågor.

Vi skickar ut mail med inbjudan till berörda.

Datum 11 november, kl 17.30-20.00

Ansvariga för träffarna är ordförande Marie Ahlberg och medlemsansvarig Kerstin Amnell

___________________________________________________________________________________