Network Menu

Introduktionsträff 4-2019 för nya medlemmar

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2019-10-07
18:30 – 21:00


Introduktionsträffar för nya medlemmar!

Vi välkomnar alla nya medlemmar till introduktionsträffar under hösten! Syftet med träffarna är att nya medlemmar ska få möjlighet att träffa andra i samma situation, få matnyttig information och kunna ställa frågor.

Vi skickar ut mail med inbjudan till berörda.

Höstens datum är 7 oktober och 11 november, kl 17.30-20.00

Ansvariga för träffarna är ordförande Marie Ahlberg och medlemsansvarig Kerstin Amnell

___________________________________________________________________________________