Network Menu

Introduktionsträff 1-2019 för nya medlemmar

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2019-03-07
17:30 – 20:00


Vi välkomnar alla nya medlemmar till introduktionsträffar under våren! 

Syftet med träffarna är att nya medlemmar ska få möjlighet att träffa andra i samma situation, få matnyttig information och kunna ställa frågor. 

Vi skickar ut mail med inbjudan till berörda. 

Vårens datum är 7 mars, 9 april och 22 maj, kl 17.30-20.00 

Ansvariga för träffarna är ordförande Marie Ahlberg och medlemsansvarig Kerstin Amnell

__________________________________________________________________________________