Network Menu

SWEA Portugal

SWEA Portugal bildades i Lissabon 1991 och fr o m 2016 har vi också ett stort antal medlemmar som deltar i många aktiviteter på Algarvekusten. Tillsammans är vi ca 450 medlemmar i alla åldrar, från alla yrkeskategorier med många intressen och erfarenheter.

SWEA är både en träffpunkt och ett skyddsnät som gör livet utomlands mycket roligare och lättare. Vi förmedlar både personliga och professionella kontakter genom vårt breda aktivitetsprogram där vi samlas för att skapa och ha roligt tillsammans samtidigt som vi stödjer, inspirerar och lär av varandra.

SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens. 

Hjärtligt välkommen till ett unikt internationellt kvinnligt nätverk!

Marie Ahlberg
Ordförande i SWEA Portugal 

Sommarbrev från ordföranden 2020

 ____________________________________________________________________________________________________