Network Menu

Bilder till Årsmöte 18 feb 2020

 

Glada samtal i väntan på att årsmötet ska börja

Årsmöte 2020
Årsmöte 2020
Årsmöte 2020
Årsmöte 2020

Duktiga medarbetare tackades för fina insatser för SWEA

Årsmöte 2020
Årsmöte 2020

… Nya medarbetare är beredda att ta över

Årsmöte 2020

Mia, som är ledare för donationskommittén, berättar engagerat om att ödmjukhet och tacksamhet präglat kontakterna med donationsmottagarna 


Årsmöte 2020Mingel med mat, vin och många glada skratt

Årsmöte 2020
Årsmöte 2020
Årsmöte 2020
Årsmöte 2020

 

Årsmöte 2020
Årsmöte 2020
Årsmöte 2020

 

Årsmöte 2020
Årsmöte 2020
Årsmöte 2020
Årsmöte 2020

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________