Network Menu

Portugals historia – föredrag 21 mars

En eftermiddag med Portugals historia!

Portugals historia 21 mars 19Trettio Sweor samlades för att lyssna på Helene Kjellström Valle som på ett fängslande sätt berättade om viktiga milstolpar i Portugals 900-åriga historia.

Helene lotsade oss från 200 år f Kr fram till 1782.

Vi fick bland annat ta del av på vilket sätt fenicierna, romarna, morerna och tempelriddarna har präglat landet.

Portugals historia innehåller många intressanta perioder.

Eftersom vi bara hann fram till slutet av 1700-talet blir en spännande fortsättning i del 2 för samma deltagare lite senare under våren.

Intresset var stort för den här aktiviteten så vi kommer att planera ett nytt tillfälle under hösten 2019.

Föredrag om Portugals historia 21 mars 19
Portugals historia 21 mars 19
Portugals historia 21 mars 19

________________________________________________________________________________________________