Network Menu

Internationella kvinnodagen 8 mars 2019

30 Sweor samlades på Hotel Eurostar för mingel med vin/alkoholfritt och små läckra tilltugg.Intl kvinnodagen 8 mars 2019

Vår ordförande Marie Ahlberg hälsade oss välkomna med en anekdot om Drottning Kristina.

Stämningen var på topp med mycket prat och skratt.

Kerstin Amnell hade satt ihop en quiz som handlade om kvinnans utveckling genom historien. Vi jobbade i par med dessa intressanta och svåra frågor.

Vem visste att fram till 1939 kunde man avskeda kvinnor i statlig tjänst om följande skäl förelåg; trolovning, giftermål, havandeskap, eller förlossning.

När fick kvinnor välja sitt eget eller mannens efternamn vid giftermål? 1982!!!

Vid pennan: Berit Johansson

Lite bilder från dagen:

Intern kvinnodagen 8 mars 2019
Intern kvinnodagen 8 mars 2019
Intern kvinnodagen 8 mars 2019

Marie och Britta presenterar Hotel Eurostars duktige kock:

Intern kvinnodagen 8 mars 2019

Intern kvinnodagen 8 mars 2019
Intern kvinnodagen 8 mars 2019
Intern kvinnodagen 8 mars 2019

Intern kvinnodagen 8 mars 2019
Intern kvinnodagen 8 mars 2019
Intern kvinnodagen 8 mars 2019

_________________________________________________________________________________________________