Network Menu

2019 års donation från SWEA Portugal

Aldeias de Crianças SOS Portugal – Kärlek och ett hem för alla barn!

SWEA Portugals donation 2019

Vi är så glada att kunna presentera SOS Barnbyar i Portugal som mottagare av SWEA Portugals egen donation 2019!

Vår donation uppgår i år till 4000 € och kommer att användas till att inreda ett familjehem i Guarda med IKEA möbler mm. Även IKEA går in och bidrar till denna angelägna sponsring.

SOS Barnbyar startades i Österrike 1949 och öppnade i Portugal 15 år senare. Det finns tre barnbyar för barn som förlorat sina föräldrar eller inte kan bo hos sina egna föräldrar. De ligger i Bicesse (strax utanför Estoril), i Vila Nova de Gaia strax utanför Porto och i Guarda. Barnbyarna bygger sin verksamhet kring små familjer med mamma och barn som bor tillsammans i ett hus inom barnbyn. Ca 100 barn lever idag i SOS barnbyar i Portugal.

Utöver de tre barnbyarna har man också familjestödjande åtgärder i ett flertal kommuner. Man stöttar familjer som behöver hjälp för att ta sig igenom svårigheter av olika slag så att barnen kan bo kvar hemma.

SOS motto är att varje barn har rätt till en familj med trygghet, respekt och möjlighet att växa upp till att bli en självständig individ.

På vårt SWEA-kaffe i november presenterade Manuel Matias, ansvarig för SOS Barnbyar här i Portugal, sin del av denna världsomspännande organisation. Klicka här för referat från novemberkaffet.

Här finns mer info om SOS Barnbyar!

SWEA Portugals donation 2019

 

__________________________________________________________________________________________________________________