Network Menu

Fler bilder från RM 2018 Mallorca

Tid för samtal och utbyte av erfarenheter, och god mat förstås:

RM 2018 Mallorca
RM 2018 Mallorca

Motion är viktigt, särskilt dans – gärna till ”Elvis”:

RM 2018 Mallorca
RM 2018 Mallorca

Boka in nästa möte i Dubai i din kalender! 

_______________________________________________________________________________________