Network Menu

Bilder från juni-kaffet

Britta informerade om höstens programpunkter och introducerade dagens gästtalare Karin Skjutare:

SWEA-kaffe 7 jun
SWEA-kaffe 7 jun

SWEA-kaffe 7 jun
SWEA-kaffe 7 jun

Vi fick prova på praktiska övningar att alltid bära med sig:

SWEA-Kaffe 7 jun
SWEA-kaffe 7 jun

SWEA-kaffe 7 jun
SWEA-kaffe 7 jun
SWEA-kaffe 7 jun